Doroczna nagroda "Strażak Roku Powiatu Niżańskiego" – zgłaszanie kandydatów