Poseł na Sejm RP VIII kadencji Mieczysław Miazga odwiedził Powiat Niżański