Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Niżańskim w 2016 r.