Informacja z obrad XX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego