Zmiana godzin dyżurów punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzeszowie