• ab.jpg
  • bjaroslaw4 kopia.png
  • blogo.png
  • IMG_6166 kopia.png
  • IMG_6166.png
  • IMG_7484 kopia.png
  • IMG_7984 kopia.png
  • przytula1 kopia.png

  

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 2538
2 Koncesje na wydobywanie kopalin 2470
3 Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew rosnących przy torach kolejowych 2348
4 Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 2290
5 Wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego 2629
6 Wydanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1980
7 Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie charta oraz mieszańca charta 2249
8 Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w wypadkach losowych 2015
9 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego raport może być wymagany 3242
10 Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi 1630
11 Wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej 2161
12 Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej 2244
13 Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi 1543
14 Wydawanie pozwolenia na emitowanie gazów lub pyłów do powietrza 1829
15 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2387
16 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające wg potrzeby: zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 2681
17 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych 2326
18 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych 2292
19 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2310
20 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie z wód do celów energetycznych, korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu... 2231
21 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na: A. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, B. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, C. rolnicze wykorzystanie ścieków 2079
22 Wydawanie pozwolenia zintegrowanego 1921
23 Wydawanie zezwolenia na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zw 1994
24 Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 1796
25 Wydawanie zezwolenia na transport odpadów 1805
26 Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów 2199
27 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów dla terenów, których właścicielem są gminy 1629
28 Udzielanie informacji o środowisku osobom lub podmiotom wnioskującym o wydanie takiej informacji 1670
29 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych - złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich 1544
30 Przyznanie środków z budżety powiatu pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1527
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2
Dane teleadresowe

herb

Starostwo Powiatowe w Nisku

Plac Wolności 2, 37-400 Nisko
woj. podkarpackie
tel/fax. (15) 8412700, (15) 8412607
(15) 8412057


e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku:

7.30-15.30

pełny wykaz kontaktów

YouTube

Informacje

bip

zapm

praca


wirtualny spacer

pcpr

pinb

urząd pracy

rzecznik konsumentów

dyżury aptek

status prawo jazdy

projekty ue

zpp


lgd

zosp rp


psst

Materiały promocyjne

Zintegrowany Informator Pacjenta

Urzędy

rządowe centrum legislacji

urząd marszałkowski

urząd wojewódzki

Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com