• ab.jpg
  • bjaroslaw4 kopia.png
  • blogo.png
  • IMG_6166 kopia.png
  • IMG_6166.png
  • IMG_7484 kopia.png
  • IMG_7984 kopia.png
  • przytula1 kopia.png

  

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 2541
2 Koncesje na wydobywanie kopalin 2475
3 Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew rosnących przy torach kolejowych 2350
4 Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 2297
5 Wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego 2632
6 Wydanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1986
7 Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie charta oraz mieszańca charta 2253
8 Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w wypadkach losowych 2025
9 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego raport może być wymagany 3249
10 Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi 1639
11 Wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej 2163
12 Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej 2270
13 Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi 1546
14 Wydawanie pozwolenia na emitowanie gazów lub pyłów do powietrza 1837
15 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2396
16 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające wg potrzeby: zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 2685
17 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych 2335
18 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych 2299
19 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2318
20 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie z wód do celów energetycznych, korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu... 2233
21 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na: A. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, B. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, C. rolnicze wykorzystanie ścieków 2089
22 Wydawanie pozwolenia zintegrowanego 1924
23 Wydawanie zezwolenia na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zw 2002
24 Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 1808
25 Wydawanie zezwolenia na transport odpadów 1810
26 Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów 2206
27 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów dla terenów, których właścicielem są gminy 1632
28 Udzielanie informacji o środowisku osobom lub podmiotom wnioskującym o wydanie takiej informacji 1678
29 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych - złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich 1550
30 Przyznanie środków z budżety powiatu pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1529
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2
Dane teleadresowe

herb

Starostwo Powiatowe w Nisku

Plac Wolności 2, 37-400 Nisko
woj. podkarpackie
tel/fax. (15) 8412700, (15) 8412607
(15) 8412057


e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku:

7.30-15.30

pełny wykaz kontaktów

YouTube

Informacje

bip

zapm

praca


wirtualny spacer

pcpr

pinb

urząd pracy

rzecznik konsumentów

dyżury aptek

status prawo jazdy

projekty ue

zpp


lgd

zosp rp


psst

Materiały promocyjne

Zintegrowany Informator Pacjenta

Urzędy

rządowe centrum legislacji

urząd marszałkowski

urząd wojewódzki

Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com