• ab.jpg
  • bjaroslaw4 kopia.png
  • blogo.png
  • IMG_6166 kopia.png
  • IMG_6166.png
  • IMG_7484 kopia.png
  • IMG_7984 kopia.png
  • przytula1 kopia.png

  

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 2494
2 Koncesje na wydobywanie kopalin 2426
3 Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew rosnących przy torach kolejowych 2309
4 Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 2238
5 Wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego 2586
6 Wydanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1936
7 Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie charta oraz mieszańca charta 2202
8 Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w wypadkach losowych 1978
9 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego raport może być wymagany 3199
10 Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi 1592
11 Wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej 2117
12 Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej 2192
13 Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi 1505
14 Wydawanie pozwolenia na emitowanie gazów lub pyłów do powietrza 1783
15 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2337
16 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające wg potrzeby: zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 2646
17 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych 2283
18 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych 2252
19 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2263
20 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie z wód do celów energetycznych, korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu... 2191
21 Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na: A. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, B. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, C. rolnicze wykorzystanie ścieków 2032
22 Wydawanie pozwolenia zintegrowanego 1872
23 Wydawanie zezwolenia na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zw 1954
24 Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 1743
25 Wydawanie zezwolenia na transport odpadów 1772
26 Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów 2152
27 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów dla terenów, których właścicielem są gminy 1595
28 Udzielanie informacji o środowisku osobom lub podmiotom wnioskującym o wydanie takiej informacji 1632
29 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych - złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich 1503
30 Przyznanie środków z budżety powiatu pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1489
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2
Dane teleadresowe

herb

Starostwo Powiatowe w Nisku

Plac Wolności 2, 37-400 Nisko
woj. podkarpackie
tel/fax. (15) 8412700, (15) 8412607
(15) 8412057


e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku:

7.30-15.30

pełny wykaz kontaktów

YouTube

Informacje

bip

zapm

praca


wirtualny spacer

pcpr

pinb

urząd pracy

rzecznik konsumentów

dyżury aptek

status prawo jazdy

projekty ue

zpp


lgd

zosp rp


psst

Materiały promocyjne

Zintegrowany Informator Pacjenta

Urzędy

rządowe centrum legislacji

urząd marszałkowski

urząd wojewódzki

Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com